Bước tới nội dung

Chủ đề:Phần mềm đồ họa 3D

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm đa phương tiện

Phần mềm đồ họa 3D
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm đồ họa 3D: các phần mềm giúp tạo mô hình 3 chiều.