Bước tới nội dung

Chủ đề:Phần mềm đồ họa 2D

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm đa phương tiện

Phần mềm đồ họa 2D
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm đồ họa 2D: các phần mềm giúp tạo những ảnh 2 chiều (như mô hình 2 chiều, logo...)