Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chú Thích là những dòng chử dùng trong việc miêu tả . Trình dịch sẻ bỏ qua không dịch những dòng chú thích