Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích/Chú Thích một dòng

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Hửu ích trong việc miêu tả chức năng của một câu lệnh

Cú pháp[sửa]

// Chú Thích một dòng

Thí Dụ[sửa]

    i++ // Increase value of i by 1

Thí dụ này trình dịch sẻ đọc dòng lệnh trên và chỉ thực thi i++ và không thực thi // Increase value of i by 1