Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử[sửa]

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử là một bộ phận điện tử có khả năng tạo sóng điện tử

Thể loai bộ Dao Động Sóng Điện Tử[sửa]