Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng Sin

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng Sin[sửa]

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử là một bộ phận điện tử có khả năng tạo sóng Sin

Mạch Điện Phương Trình Mạch Điện Chức Năng
Lc circuit.svg


Dao Động Sóng Đều Hòa
Wave.png

Phân Tích Mạch Điện[sửa]

Lối Mắc[sửa]

LC mắc nối tiếp

Tính Chất[sửa]

Ở trạng thái cân bằng

Phương trinh trên có nghiệm

Với

I - Dòng điện
A - Cường Độ
- Vận tốc góc
T - Chu Kỳ
t - Thời gian