Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng Dừng

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng Sin[sửa]

Bộ Dao Động Sóng Điện Tử là một bộ phận điện tử có khả năng tạo sóng dừng

Mạch Điện Chức Năng
Lc circuit.svg


Dao Động Sóg Dừng
Wave.png

Lối Mắc[sửa]

LC mắc nối tiếp

Tính Chất[sửa]

Ở Trạng thái đồng bộ , Tổng Điện kháng và Điện thế của công cụ lệ thuộc tần số bằng không

Phương trình trên có nghiệm