Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng có biên độ giảm dần

Tủ sách mở Wikibooks

Sóng có biên độ giảm dần[sửa]

Lối Mắc Mạch Điện Ở Trạng Thái Cân Bằng Chức năng
RLC series circuit.png

Với
,


. .

.Sóng Dao động Đi xuốngSóng Dao động Đi lênSóng Dao động đi xuóng , lên và Đều

Phân Tích Mạch Điện[sửa]

Lối mắc[sửa]

RLC mắc Nối tiếp

Tính Chất[sửa]Với
,


. .

. ||

Phương trình trên có 3 nghiệm

  • 1 Nghiệm thực


Sóng Dao động Đi xuống
  • 2 Nghiệm Thực


Sóng Dao động Đi lên
  • 2 Nghiệm Phức


Sóng Dao động đi xuóng , lên và Đều