Wikibooks:Kiểm định viên

Tủ sách mở Wikibooks

Kiểm định viên là các thành viên được tin tưởng giao cho công cụ kiểm định người dùng. Nhóm người này có hai nhiệm vụ: một là thực hiện công việc kiểm định người dùng, hai là giám sát hành động của kiểm định viên khác. Rất ít thành viên được tin tưởng hay có đủ khả năng để được giao công cụ này. Hiện tại, Wikibooks không có bất cứ kiểm định viên nào.