Wikibooks:Người được miễn cấm IP

Tủ sách mở Wikibooks

Người được miễn cấm IP là các thành viên có thể sửa đổi các nội dung trên Wikibooks từ những IP bị cấm. Ví dụ thành viên thường sẽ không được sửa đổi nội dung trên Wikibooks nếu đăng nhập từ một proxy mở rộng (của Tor chẳng hạn), trong khi người được miễn cấm IP thì có thể.