Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:18, ngày 1 tháng 6 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,179%)4.931 byte (5 kB; 0,00412%)
image/gif.gif24 (4,29%)1.016.873 byte (993 kB; 0,849%)
image/png.png, .apng181 (32,3%)42.220.982 byte (40,27 MB; 35,3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe340 (60,7%)63.638.727 byte (60,69 MB; 53,1%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 106.881.513 byte (101,93 MB; 89,2%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg8 (1,43%)136.814 byte (134 kB; 0,114%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 136.814 byte (134 kB; 0,114%).

Phương tiện phong phú

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,179%)4.931 byte (5 kB; 0,00412%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 4.931 byte (5 kB; 0,00412%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf5 (0,893%)12.751.021 byte (12,16 MB; 10,6%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 12.751.021 byte (12,16 MB; 10,6%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 119.774.279 byte (114,23 MB).