Thống kê phương tiện

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 13:04, ngày 25 tháng 11 năm 2022. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,1%)4.931 byte (5 kB; 0,00281%)
image/gif.gif25 (2,51%)1.986.312 byte (1,89 MB; 1,13%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps359 (36%)65.810.377 byte (62,76 MB; 37,5%)
image/png.png, .apng595 (59,7%)94.501.199 byte (90,12 MB; 53,8%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 980 tập tin (98,4%): 162.302.819 byte (154,78 MB; 92,5%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg9 (0,904%)141.344 byte (138 kB; 0,0805%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 9 tập tin (0,904%): 141.344 byte (138 kB; 0,0805%).

Phương tiện phong phú

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/x-rar.rar1 (0,1%)4.931 byte (5 kB; 0,00281%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 1 tập tin (0,1%): 4.931 byte (5 kB; 0,00281%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf6 (0,602%)13.056.022 byte (12,45 MB; 7,44%)

Tổng kích thước tập tin cho phần này của 6 tập tin (0,602%): 13.056.022 byte (12,45 MB; 7,44%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước tập tin cho tất cả 996 tập tin: 175.505.116 byte (167,37 MB).