Thay đổi bộ lọc gần đây

Tinh lọc tìm kiếm
Bộ lọc Thời điểm Người dùng Mô tả bộ lọc công khai Cờ Tác vụ Thay đổi
2 14:35, ngày 17 tháng 4 năm 2022 Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Xóa phần lớn nội dung trang sách kích hoạt
  • Thẻ: Xóa phần lớn nội dung
Thay đổi
3 14:34, ngày 17 tháng 4 năm 2022 Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Xóa hầu hết nội dung trang sách kích hoạt
  • Thẻ: Xóa hầu hết nội dung
Thay đổi
3 04:48, ngày 26 tháng 2 năm 2021 Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Xóa hầu hết nội dung trang sách kích hoạt
  • Thẻ: Xóa hầu hết nội dung
 
2 04:47, ngày 26 tháng 2 năm 2021 Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Xóa phần lớn nội dung trang sách kích hoạt
  • Thẻ: Xóa phần lớn nội dung
Thay đổi
2 04:42, ngày 26 tháng 2 năm 2021 Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Xóa hầu hết nội dung trang sách kích hoạt
  • Thẻ: Xóa hầu hết nội dung trang sách
 
1 00:14, ngày 22 tháng 2 năm 2021 Đức Anh (thảo luận | đóng góp) Lặp lại ký tự kích hoạt
  • Cảnh báo: abusefilter-warning-repeated-characters
  • Thẻ: Lặp lại ký tự