Quản lý bộ lọc sai phạm

Khác biệt giữa các phiên bản

Khoản mụcPhiên bản vào 04:42, ngày 26 tháng 2 năm 2021 bởi Đức AnhPhiên bản vào 04:47, ngày 26 tháng 2 năm 2021 bởi Đức Anh
Thông tin cơ bản

Mô tả:

(xem được công khai)
Xóa hầu hết nội dung trang sách
Xóa phần lớn nội dung trang sách
Ghi chú:
Bộ lọc này lọc những sửa đổi xóa hầu hết (50% - 90%) nội dung trang sách.
Bộ lọc này lọc những sửa đổi xóa phần lớn (50% - 90%) nội dung trang sách.
Tác vụ thực hiện nếu trùng
Tác vụ thực hiện nếu trùng
Thẻ: Xóa hầu hết nội dung trang sách
Thẻ: Xóa phần lớn nội dung