Wikimedia/Lịch sử Wikipedia/Tiền Wikipedia

Tủ sách mở Wikibooks
Đây là biểu trưng của dự án Nupedia, hiện không còn hoạt động.

Một ngày kia, hai người mang tên là Jimmy WalesLarry Sanger có ý tưởng thu thập hết toàn bộ kiến thức của nhân loại và đưa chúng vào một chỗ. Họ gọi đó là dự án Nupedia, và đã mở cửa dự án này vào đầu 2001. Dự án này không phải là một wiki, có nghĩa không phải ai cũng có thể sửa đổi nó. Dự án này đã có nhiều phiên bản, từ phiên bản tiếng Anh đến Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Nupedia có một quá trình xem xét nghiêm ngặt, bao gồm khoảng 7 bước phức tạp. Những người đóng góp nói chung phải là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, và trong nhiều trường hợp PHD thường được ưu tiên hơn. Nupedia đã đóng cửa vào năm 2003 và tổ chức liên kết với nó, Bomis, cũng tan rã vào năm 2006.

Trang kế[sửa]