Wikimedia/Các wiki của Wikimedia và có gì ở đó

Tủ sách mở Wikibooks
 • Wikipedia - Lưu trữ nội dung bách khoa. Đây là nơi để đặt các bài viết cung cấp thông tin và các danh sách thông tin.
 • Wiktionary - Lưu trữ định nghĩa của các từ ngữ (từ điển). Đây là nơi đặt định nghĩa của các từ ngữ và mục từ đồng nghĩa.
 • Wikiquote - Lưu trữ các trích dẫn. Đây là nơi sưu tập các trích dẫn liên quan đến một sự kiện hoặc một người nào đó.
 • Wikibooks (Nơi bạn đang đọc hiện giờ) - Lưu trữ các sách giáo khoa và sách cung cấp thông tin. Tại đây cũng lưu trữ các sách nấu ăn, và một Wikipedia nhỏ dành cho trẻ em tên Wikijunior (sách trẻ em).
 • Wikisource - Lưu trữ các văn bản tự do tuân theo các luật về bản quyền.
 • Wikinews - Lưu trữ các tin tức. Đây là nơi đưa bản gốc hoặc các báo cáo tin tức xuất phát (derived news reports).
 • Wikiversity - Lưu trữ tư liệu học thuật tự do cho các trường học và đại học.
 • Wikispecies - Lưu trữ chi tiết các thông tin về phân loài.
 • MediaWiki - Lưu trữ tài liệu của phần mềm MediaWiki, được tất cả các wiki trên sử dụng cùng hàng trăm wiki khác. Nó hiện đang được duy trì bởi Wikimedia Foundation.
 • Wikimedia Commons - Lưu trữ các hình ảnh tự do để sử dụng trên tất cả các dự án thuộc Wikimedia. Bạn có thể tải lên đây hình ảnh do bạn tự tạo (có thể là tự chụp), hoặc hình ảnh tự do, hoặc nếu bạn được người tạo ra chúng cho phép.
 • Wikidata - Wiki duy nhất thuộc Wikimedia sử dụng Wikibase. Các purpouse chính của dự án này cung cấp cấu trúc dữ liệu và để kết nối các dự án Wikimedia mà không cần các liên kết Interwiki.
 • Wikivoyage - Lưu trữ thông tin hướng dẫn du lịch mở.
 • Meta-Wiki - Dùng để điều phối trong mạng Wikimedia. Đây là nơi đề xuất các phiên bản ngôn ngữ mới của các dự án và đề xuất các dự án mới.
 • Wikimedia Incubator - Nơi phát triển các dự bằng ngôn ngữ mới (nơi các dự án tương ứng chưa tồn tại), trước khi chúng được đề xuất tại Meta.
 • Wikimedia Labs - Cho phép thành viên lưu trữ các công cụ dùng để sửa đổi dự án Wikimedia, chạy các chương trình tự động, hoặc cung cấp các thông tin dựa trên nội dung của một dự án Wikimedia.
 • Wikimedia Foundation - Một wiki hạn chế lưu trữ các chính sách và điều khoản phục vụ chính thức của Wikimedia.

Liên kết ngoài[sửa]