Wikimedia/Lịch sử Wikipedia/Những ngày đầu

Tủ sách mở Wikibooks
Biểu trưng của Wikipedia trong những năm 2001-2003
Biểu trưng của Wiktionary

Bên cạnh đó, Wales và Sanger mở cửa một dự án khác tên "Wikipedia". Đây là nơi mọi người có thể thảo luận và làm việc về nội dung có thể được gởi đến Nupedia. Sau thất bại của Nupedia, Wales và Sanger muốn tập trung nỗ lực của họ vào Wikipedia. Tuy nhiên sau một thời gian trên dự án, Sanger đã rời khỏi trang web và thành lập dự án riêng của mình, tên Citizendium.

Vào thời điểm này Bomis ngừng tài trợ cho Wikipedia. Jimmy Wales đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng là ông sẽ không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, kết hợp quảng cáo vào Wikipedia. Năm 2002, dự án chị em chính thức đầu tiên của Wikipedia, Wiktionary được ra mắt. Một số chính sách mà ngày nay vẫn còn nguyên vẹn đã được giới thiệu trong năm này, như cẩm nang biên soạn. Vào năm 2003, Wikipedia đã có 100.000 bài viết. Và quan trọng nhất, Wikimedia Foundation đã được thành lập.

Trang kế[sửa]