Wikibooks:Tin tức

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tin tức và thông báo về dự án Wikibooks tiếng Việt.

2011[sửa]

Tháng 12 năm 2011[sửa]

2008[sửa]

Tháng 11 năm 2008[sửa]

  • 17 tháng 11: Hãy tham gia cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới của Wikibooks.
  • 8 tháng 11: Các dự án wiki tiếng Việt họp mặt ở Hà Nội tại “wiki day” lần đầu tiên.

Tháng 3 năm 2008[sửa]

Tháng 1 năm 2008[sửa]

  • 29 tháng 1: Hiện có Trang Chính mới! Mong là mọi người dễ sử dụng thiết kế này hơn. Một số hộp thông tin đã được chuyển qua trang cộng đồng. Xin bạn đưa ra ý kiến tại trang thảo luận.
  • 19 tháng 1: Vì biểu trưng được chọn năm ngoái không được chấp nhận bởi cộng đồng Wikibooks nói chung, đang nhận đề nghị về biểu trưng mới.

2007[sửa]

Tháng 5 năm 2007[sửa]

2006[sửa]

Tháng 11 năm 2006[sửa]

Tháng 10 năm 2006[sửa]

  • 16 tháng 10: Vòng cuối cùng trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung bắt đầu và sẽ kết thúc ngày 31 tháng 10.

Tháng 9 năm 2006[sửa]

  • 30 tháng 9: Vòng ba trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung bắt đầu.
  • 21 tháng 9: Vòng một trong cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wikibooks nói chung đã kết thúc. Vòng hai là để người ta cải tiến hai biểu trưng thắng, sẽ tổ chức đến ngày 30 tháng 9.
  • 7 tháng 9: Cộng đồng Wikibooks nói chung bắt đầu biểu quyết chọn biểu trưng mới cho dự án. Xin bạn tham gia.

2005[sửa]

Tháng 11 năm 2005[sửa]

2004[sửa]

Tháng 8 năm 2004[sửa]

Tháng 7 năm 2004[sửa]

  • 21 tháng 7: Dự án Wikibooks được bắt đầu. Nó đầu tiên chỉ có Trang Chính.