Wikibooks:Biểu quyết phong danh hiệu chọn lọc/Trẻ em:Măm măm

Tủ sách mở Wikibooks


Thảo luận sau đây đã được đóng. Xin hãy mở chủ đề thảo luận mới nếu bạn muốn thêm lời bình
4/4 phiếu thuận. Sách Trẻ em:Măm măm trở thành sách trẻ em chọn lọc.--Doãn Hiệu (thảo luận) 02:28, ngày 21 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Trẻ em:Măm măm[sửa]

Tôi cũng đề cử quyển Măm măm trên :) Mong các bạn ủng hộ. thảo luận blog 13:21, ngày 30 tháng 5 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Tôi đã tham gia vào đề cử này nên không đóng nó đươc. Xin nhờ anh Doãn Hiệu hoặc Xuân Minh làm giúp. AmieKim 09:40, ngày 20 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]