Bước tới nội dung

Wikibooks:Bảo quản viên

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Wikibooks:BQV)

Bảo quản viên (viết tắt là BQV) là tên gọi của nhóm thành viên được trao một nhóm công cụ kỹ thuật đặc biệt giúp cho việc bảo trì Wikibooks. Bạn có thể xem các quyền mà bảo quản viên có thể thực hiện ở đề mục bên dưới.

Bảo quản viên là các tình nguyện viên đứng ra đảm nhận các trách nhiệm họ được trao mà đã được cộng đồng tín nhiệm và họ không phải là nhân viên của tổ chức Wikimedia. Không một thành viên nào có thể yêu cầu buộc một bảo quản viên phải sử dụng công cụ hay những những bảo quản viên đó không bao giờ được sử dụng các công cụ như một vũ khí để giành lợi thế trong các tranh chấp mà mình có liên can.

Bảo quản viên không phải là một nhóm đặc biệt so với các thành viên thông thường và mọi người không nên coi họ như những người đặc biệt tại Wikibooks. Hãy nhớ rằng họ cũng không phải là "ban đại diện" cho Wikibooks, không nên xem những lời nói của họ có sức nặng hơn các lời nói thành viên khác. Họ được xếp ngang hàng với mọi biên tập viên khác. Họ chỉ là người có đủ kinh nghiệm, ý thức được hành động mình làm đứng ra đảm nhận công việc và được cộng đồng tín nhiệm, chứ công cụ không thuộc sở hữu của họ và bạn hoàn toàn có thể gián tiếp sử dụng công cụ bảo quản viên qua lời yêu cầu đề nghị của bạn để lại tại trang Wikibooks:Phòng của bảo quản viên.

Quyền của bảo quản viên[sửa]

Bảo quản viên được trao các công cụ có thể thực hiện các quyền sau:

  • Khóa, mở khóa và thay đổi mức khóa ở các trang sách.
  • Cấm, bỏ cấm và thay đổi mức cấm thành viên hoặc IP.
  • Xóa các trang sách và phục hồi các trang sách bị xóa.
  • Cấp và gỡ các quyền sau: người được miễn cấm IP.
  • Nhập trang và hợp nhất trang.
  • Sửa đổi tại các trang ở bất cứ mức khóa nào.
  • Sửa đổi tại các trang MediaWiki, ngoại trừ JavaScript và CSS.

Trở thành bảo quản viên[sửa]

Để trở thành một bảo quản viên, bạn có thể chủ động ra ứng cử hoặc chấp nhận một đề cử. Hành trình trở thành bảo quản viên có thể gặp nhiều chông gai. Trước tiên bạn hãy chắc chắn rằng mình đủ điều kiện để trở thành viên bảo quản viên, đó là những phần cứng tiên quyết bạn phải có. Khi đã đạt được những phần cứng tối thiểu, bạn cũng phải xác định mình có khả năng đảm nhận công việc, có kinh nghiệm đủ để cộng đồng tin tưởng, có trách nhiệm trong công việc và ý thức được những hành động mình làm.

Khi xác định rằng mình đủ điều kiện và phù hợp để trở thành bảo quản viên, hãy tự mở một cuộc biểu quyết. Vì Wikibooks tiếng Việt chưa có Hành chính viên nên sau khi biểu quyết thành công, bạn cần phải tạo một yêu cầu cấp quyền tại Meta.

Phòng của bảo quản viên[sửa]

Truy cập phòng này: Wikibooks:Phòng của bảo quản viên

Các thành viên có thể đăng các công việc cần bảo quản viên xử lý hay giúp đỡ hoặc thảo luận với các bảo quản viên tại phòng này. Các bảo quản viên có thể thảo luận với nhau hoặc dán thông cáo của nhóm Bảo quản viên đến tất cả thành viên khác tại phòng này. Xin hãy nhớ các bảo quản viên có thể làm những việc gì để tránh đăng những công việc mà họ không thể giải quyết hay xử lý. Để truy cập nhanh phòng này tại thanh tìm kiếm, bạn có thể gõ WB:PCBQV.

Sử dụng sai quyền bảo quản viên[sửa]

Giành lợi thế

Bảo quản viên không được sử dụng công cụ trong các vấn đề mà họ có liên quan trực tiếp. Điều này nhằm tạo sự công bằng giữa các thành viên khi bảo quản viên không thể dùng công cụ để giành lợi thế về mình.

Xa luân chiến

Xa luân chiến là việc các bảo quản viên liên tục đảo ngược các tác vụ của nhau, giống như bút chiến giữa các thành viên khi lùi sửa các sửa đổi của đối phương.

Gỡ quyền bảo quản viên[sửa]

Bất tín nhiệm

Một số bảo quản viên vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hay quy định của Bảo quản viên thì có thể không còn sự tín nhiệm của cộng đồng nữa. Khi đó, một thành viên đủ điều kiện sẽ có thể tạo một biểu quyết để gỡ quyền Bảo quản viên đó. Nếu biểu quyết gỡ quyền thành công, quyền bảo quản viên của thành viên đó sẽ ngay lập tức bị gỡ.

Hết thời hạn

Các bảo quản viên tạm quyền thường chỉ nắm công cụ trong một thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn, nếu không xin gia hạn quyền thì tự động quyền bảo quản viên sẽ được gỡ.

Từ chức

Nếu cảm thấy mình không còn phù hợp hay không đủ năng lực làm bảo quản viên, thành viên đó có thể xin từ chức.

Lâu không hoạt động

Đối với các bảo quản viên được cấp quyền không thời hạn, có thể đến một lúc nào đó họ sẽ vắng mặt tại Wikibooks. Nếu như vắng mặt quá lâu, hoặc hoạt động không đủ tích cực, quyền bảo quản viên sẽ bị gỡ. Trong trường hợp không hoạt động tích cực nhưng vẫn đạt đủ chỉ tiêu để không bị gỡ quyền vì vắng mặt (dấu hiệu lách luật), các thành viên vẫn có thể đưa ra biểu quyết gỡ quyền để cộng đồng quyết định.

Danh sách các bảo quản viên[sửa]

Hiện tại Wikibooks tiếng Việt có 1 bảo quản viên. Xem danh sách tự động các bảo quản viên hiện hành tại trang này. Xem nhật trình cấp gỡ quyền bảo quản viên tại trang này.
Bảo quản viên đương nhiệm

Các bảo quản viên đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức

STT Tên thành viên Ngày nhậm chức Ngày mãn nhiệm
1 Mxn 30/09/2004 không thời hạn
2 Đức Anh 29/11/2020 24/5/2023


Bảo quản viên tiền nhiệm

Các bảo quản viên tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của lần đầu tiên

STT Tên thành viên Lần 1 Lần 2
1 Vietbio 9/3/2008 - 9/5/2008 -
2 Trần Nguyễn Minh Huy 30/3/2010 - 30/6/2010 -
3 AmieKim 29/5/2012 - 29/11/2012 17/1/2013 - 17/1/2014
4 Doãn Hiệu 26/12/2011 - 2/6/2013 -
5 Atcovi 22/3/2017 - 19/4/2017 -
6 AlbertEinstein05 14/3/2017 - 14/9/2017 -
7 Iosraia 14/3/2017 - 14/9/2017 13/8/2018 - 13/8/2019
8 Hakutora 2/8/2018 - 2/2/2019 -
9 Tuyenduong97 8/8/2018 - 8/2/2019 10/2/2019 - 10/2/2020
10 ThiênĐế98 10/2/2019 - 10/2/2020 26/5/2020 - 26/5/2021
11 Thienhau2003 26/5/2020 - 26/11/2020 -
12 Alphama 26/5/2020 - 26/5/2021 -

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]