Wikimedia/Wikimedia là gì?

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Wikimedia Foundation)
Biểu trưng hiện tại của Wikimedia Foundation (WMF)

Wikimedia là một tổ chức phi lợi nhuận duy trì một trong các wiki lớn nhất trên Internet, nổi tiếng nhất trong số đó là Wikipedia. Mục tiêu của Wikimedia là cung cấp các thông tin tự do cho mọi người trên thế giới. Có 16 wiki được duy trì bởi Wikimedia, mỗi wiki lại có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Cuốn sách này nói về toàn thể tổ chức này và các wiki mà nó duy trì. Chào mừng bạn!