Wikibooks:Đề nghị cấp quyền

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu cầu cấp quyền

Tại trang này bạn có thể đề nghị một số quyền hạn nhất định mà không cần thông qua sự đồng thuận của cộng đồng, các bảo quản viên sẽ cố gắng suy xét một cách hợp lý nhất để cấp các quyền này. Các quyền hạn có thể cấp bao gồm: Người được miễn cấm IP. Mọi yêu cầu bạn phải chứng minh được dự án sẽ có lợi như thế nào khi cấp quyền cho thành viên đó. Nếu thành viên có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn, công cụ ngay lập tức sẽ bị gỡ.

Yêu cầu cấp quyền[sửa]

Khổ Qua Mướp Đắng[sửa]

  • Yêu cầu quyền: Người được miễn cấm IP
  • Thời hạn: 20 năm
  • Lý do: CHƯA CÓ LÝ DO
  • Ký tên:

Thành viên Khổ Qua Mướp Đắng không được cấp quyền vì không nêu lý do. Đức Anh (thảo luận) 14:56, ngày 31 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Công Thành Xưng Đế[sửa]

  • Yêu cầu quyền: Người được miễn cấm IP
  • Thời hạn: Không thời hạn
  • Lý do: Để có quyền sửa đổi
  • Ký tên: Công Thành Xưng Đế (thảo luận) 11:12, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Đang xem xét, hãy kiên nhẫn chờ đến ngày 13 tháng 1. Đức Anh (thảo luận) 11:16, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Kết quả: Không được cấp quyền vì lý do không chính đáng, không cần quyền vẫn có thể sửa đổi. Đức Anh (thảo luận) 01:25, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)