Bước tới nội dung

Wikibooks:Biểu quyết rút danh hiệu chọn lọc

Tủ sách mở Wikibooks

Xin chào! Đây là khu vực biểu quyết của cộng đồng trong việc xem xét rút danh hiệu chọn lọc cho các sách chọn lọc của Wikibooks.

Biểu quyết hiện hành

[sửa]

Hiện chưa có biểu quyết rút danh hiệu chọn lọc nào đang diễn ra.

Biểu quyết mới kết thúc

[sửa]

Lưu trữ

[sửa]

Biểu quyết khác

[sửa]