Vật lý đại cương/Sóng/Sóng ngang

Tủ sách mở Wikibooks

Sóng Ngang[sửa]

Sóng Ngang , Sóng có dao động cùng chiều với chiều Sóng di chuyển . Thí dụ Sóng Điện , Sóng Điện từ

Tính Chất[sửa]

Wave.png
Tính Chất Định Nghỉa Ký Hiệu Đơn Vị Công Thức
Bước Sóng Đường dài giủa hai đỉnh sóng λ m (Mét)
Thời Gian Thời gian sóng di chuyển t s, Giây
Vận Tốc Tốc độ sóng di chuyển v m/s (Mét/Giây)
Vận Tốc Góc Tốc độ sóng di chuyển ω
Tần Số Sóng tần số sóng di chuyển f Hz, Herzt
Phương Trình Sóng Phương trình toán của Sóng
Hàm Số Sóng Hàm số toán của Sóng

Phương Trình Sóng[sửa]

Mọi sóng đều thoả mãn một phương trình vi phân riêng phần gọi là phương trình sóng. Các phương trình sóng có thể có nhiều dạng, phụ thuộc vào môi trường truyền và kiểu lan truyền.Dạng đơn giản nhất, dành cho sóng lan truyền theo chiều x, trong thời gian t và dao động sóng thay đổi trên biến y Trong một môi trường đồng nhất và đẳng hướng,

v , vận tốc lan truyền của sóng.


Hàm sóng tổng quát thoả mãn phương trình trên, giải bởi Jean le Rond d'Alembert, là

Mọi Sóng đều tạo từ hai sóng . Sóng Chiều Âm F(x-vt) và Sóng Chiều Dương E(x+vt) có thể được miêu tả như là sự chồng nhau của nhiều sóng điều hoà

A(x, t) là biên độ của sóng điều hòa, ω là tần số góc, k là số sóng và φ là pha ban đầu. Nếu biên độ của sóng không phụ thuộc thời gian thì sóng gọi là sóng dừng.

Hàm Số Sóng[sửa]

Với

A , Biên độ Sóng
Cao Nhứt ở Khi
Thấp Nhứt ở Khi
ω , Vận tốc ở tần số góc ,
t , Thời gian sóng di chuyển
θ , Góc độ sóng di chuyển