Vật lý đại cương/Sóng/Sóng dọc

Tủ sách mở Wikibooks

Sóng Dọc[sửa]

Sóng Dọc , Sóng có dao động có chiều vuông góc với chiều sóng di chuyển . Thí dụ như Sóng Âm thanh, Sóng Ánh Sáng | | | | |

Hàm Số Sóng[sửa]

Sóng Ánh Sáng[sửa]

Sóng Âm Thanh[sửa]