Vật lý đại cương/Chuyển động/Dao động/Dao động không điều hòa

Tủ sách mở Wikibooks

Dao Động Lên Xuống[sửa]

Khi có lực tác dụng vào lò xo, lò xo sẽ chuyển động lên xuống trong một chu kỳ thời gian. Kiểu chuyển động này là dao động

Cân bằng đạt được khi

Tổng Kết[sửa]

Di chuyển của Lò xo quanh một vị trí cân bằng trong một chu kỳ thời gian được gọi là Dao Động . Dao động lên xuống của lò xo có thể biểu diển bằng phương trình đạo hàm bậc hai

Có nghiệm số là một hàm số Sóng