Vật lý đại cương/Chuyển động/Dao động

Tủ sách mở Wikibooks

Chuyển Động Tuần Hoàn[sửa]

Một loại Chuyển động cứ lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng trong một chu kỳ Thời gian

Các loại dao động[sửa]