Bước tới nội dung

Trẻ em:Các số nhỏ/9

Tủ sách mở Wikibooks

Một vài ví dụ cho số 9
Con người mang thai chín tháng.
Một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Beethoven là Bản giao hưởng Số chín .
Bàn cờ tic-tac-toe có chín ô.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...