Trẻ em:Các số nhỏ/9

Tủ sách mở Wikibooks

Caligrafia do número 9 (recorte).svg

Một vài ví dụ cho số 9
Expecting mother.jpg Con người mang thai chín tháng.
Beethoven.jpg Một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Beethoven là Bản giao hưởng Số chín .
Tic Tac Toe.gif Bàn cờ tic-tac-toe có chín ô.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...