Trẻ em:Các số nhỏ/8

Tủ sách mở Wikibooks

Caligrafia do número 8 (recorte).svg

Một vài ví dụ cho số 8
Octahedron.svg Khối bát diện có tám mặt.
Pizza.png Người ta thường cắt bánh pizza thành tám miếng bằng nhau.
Opening chess position from black side.jpg
Chess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.pngChess pawn.png
Trong cờ vua, mỗi bên có tám con chốt.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...