Bước tới nội dung

Trẻ em:Các số nhỏ/8

Tủ sách mở Wikibooks

Một vài ví dụ cho số 8
Khối bát diện có tám mặt.
Người ta thường cắt bánh pizza thành tám miếng bằng nhau.

Trong cờ vua, mỗi bên có tám con chốt.


Previous number... Previous number... Previous number... Next number... Next number... Next number...