Trẻ em:Các số nhỏ/10

Tủ sách mở Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Caligrafia do número 10 (recorte).svg

Một vài ví dụ cho số 10
Bowling-pins.jpg Trò bowling có mười ky!
0123456789
Có thể viết bất kỳ số nào, dù nó lớn đến đâu, chỉ với mười chữ số.
Soft ruler.jpg Một centimeter được chia làm mười phần bằng nhau, mỗi phần là một millimeter.
Previous number... Previous number... Previous number...