Trẻ em:Các số nhỏ/10

Tủ sách mở Wikibooks

Caligrafia do número 10 (recorte).svg

Một vài ví dụ cho số 10
Bowling-pins.jpg Trò bowling có mười ky!
0123456789
Có thể viết bất kỳ số nào, dù nó lớn đến đâu, chỉ với mười chữ số.
Soft ruler.jpg Một xăng-ti-mét được chia làm mười phần bằng nhau, mỗi phần là một mi-li-mét.
Previous number... Previous number... Previous number...