Thể loại:Sinh học

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sinh họckhoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios là sự sống, và logos là môn học). Nó miêu tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thểloài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường.

Sinh học bao hàm nhiều ngành học khác nhau được xây dựng dựa trên những nguyên lý riêng. Các môn học này có mối quan hệ qua lại với nhau, giúp ta hiểu về sự sống với các mức độ, phạm vi khác nhau.

Sự sống ở mức độ nguyên tửphân tử được nghiên cứu thông qua sinh học phân tử (molecular biology), hóa sinh (biochemistry), và di truyền phân tử (molecular genetics). Ở mức độ tế bào, nó được hiểu biết thông qua tế bào học (cell biology) và mức độ đa bào thì thông qua sinh lý học (physiology), giải phẫu học (anatomy), và mô học (histology). sinh học phát triển (developmental biology) nghiên cứu sự sống ở các giai đoạn phát triển khác nhau hoặc phát triển cá thể (ontogeny) của sinh vật. Với mức độ lớn hơn, di truyền học quan tâm đến tính di truyền giữa cha mẹ và con cái. Phong tục học (ethology) nghiên cứu nhóm hành vi của một tập hợp cá thể. di truyền học quần thể (population genetics) xem xét toàn bộ quần thể, và hệ thống học(systematics) quan tâm đến sự tiến hóa của nhiều loài thuộc các nhánh tiến hóa (lineage). Mối quan hệ qua lại giữa các quần thể với nhau và với ổ sinh thái của chúng là đối tượng của sinh thái học (ecology) và sinh học tiến hóa (evolutionary biology). Một lĩnh vực tương đối mới là sinh học vũ trụ (astrobiology hoặc xenobiology) nghiên cứu về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.Chúng tôi muốn cùng soạn thảo những kiến thức cơ bản về Sinh học để tập hợp thành bộ sách về Sinh học cho các cấp học (đặc biết là cấp phổ thông). --Vietbio 16:20, 23 Mar 2005 (UTC)


Sách cho bậc Phổ thông Trung học[sửa]

Sinh học lớp 10 Sinh học lớp 11 Sinh học lớp 12 Sinh học lớp nâng cao

Giáo trình cho Sinh viên đại cương[sửa]

Hóa Sinh học Di truyền học Tế bào học Sinh học phân tử


Các ngành của sinh học
Giải phẫu học | Sinh học vũ trụ | Hóa sinh | Tin sinh học | Thực vật học | Tế bào học | Sinh thái học | Sinh học phát triển | Di truyền học | Sinh học biển | Sinh học cơ thể người | Vi sinh vật học | Sinh học phân tử | Nguồn gốc sự sống | Cổ sinh vật học | Khoa ký sinh trùng | Sinh lý học | Phân loại học | Động vật học | Các vấn đề sinh học

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.