Chủ đề:Sinh lý học

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Sinh lý học)

< Khoa học đời sống

Sinh lý học
Các sách trong chủ đề này thuộc lĩnh vực sinh lý học: khoa nghiên cứu các quá trình cơ học, vật lý và hóa sinh của các cơ thể sống. Sinh lý học theo truyền thống được chia thành sinh lý học thực vật - động vật và sinh lý học của mọi vật sống khác. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của sinh lý học thì phổ quát, không tùy thuộc vào việc loại cơ thể sống nào đang được nghiên cứu.