Thảo luận Thể loại:Sinh học

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Tôi không rõ cái này: Đây là không gian tên thể loại, không phải không gian tên chính, mà theo tôi biết thì thể loại là để sắp xếp và phân loại các thể loại và các trang. Nhưng tại sao trang thể loại này lại viết như bài mở đầu sách giáo khoa Sinh? jan Win 06:00, ngày 1 tháng 8 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]