Bước tới nội dung

Thảo luận:Sơ cứu/Sự đồng thuận

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks

Lý do chính, không được diễn giải theo cách khác, cho việc làm này là khi nạn nhân...[sửa]

Câu này có vẻ hơi khó hiểu trong tiếng Việt (The key, unequivocal reason for assuming...) thảo luận quên ký tên này là của Chúc Thành (thảo luận • đóng góp) .

Vậy bạn nghĩ giùm tôi câu nào thích hợp hơn nhé :) AmieKim 02:08, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời
Có lẽ "Lý do chính, và phải hoàn toàn minh bạch, là ..."?Chúc Thành (thảo luận) 09:49, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời
Tôi thấy vẫn không ổn lắm. AmieKim 09:22, ngày 27 tháng 12 năm 2012 (UTC)Trả lời