Thảo luận:Sơ cứu

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Tên sách[sửa]

Tên bài nên đổi thành Sơ cấp cứu y tế vì có sơ cấp cứu có thể được dùng cho nhiều lĩnh vực giải cứu thảm họa, mặc dù ít phổ biến hơn.--Doãn Hiệu (thảo luận) 06:15, ngày 26 tháng 2 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Bạn nhận xét rất đúng. Có thể sẽ có người nhầm lẫn đây là quyển sách về các hoạt động cấp cứu khác, như cứu người trong động đất chẳng hạn (cũng là 'sơ' - trước + 'cấp cứu' = cấp cứu trước, cấp cứu trước khi có chuyên gia đến.) Theo Từ điển Y tế Anh - Việt, 'first aid' nghĩa là 'sơ cứu'. Đó đã là một thuật ngữ y khoa rồi nên mình đề nghị tên sách là 'Sơ cứu'. AmieKim (thảo luận) 09:48, ngày 26 tháng 2 năm 2012 (UTC)[trả lời]

CPR[sửa]

CPR có lẽ là cardiopulmonary resuscitation. Chúc Thành (thảo luận) 04:53, ngày 11 tháng 11 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đúng vậy, có thể dịch sang tiếng Việt thành kĩ thuật hồi sức tim-phổi. AmieKim 05:42, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)[trả lời]