Bước tới nội dung

Thảo luận:Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Phân số

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks

Phân Số[sửa]

Phân số là một loại số có dạng một tử số trên mẩu số dùng để biểu diển tỉ lệ giửa hai đại lượng

Phép Toán[sửa]

Toán Cộng[sửa]

Khi cộng hay trừ hai phân số không bằng nhau

  1. Quy đồng mẩu số tìm mẩu số chung của hai phân số
  2. Cộng hai phân số

Toán Trừ[sửa]

Khi cộng hay trừ hai phân số không bằng nhau

  1. Quy đồng mẩu số tìm mẩu số chung của hai phân số
  2. Trừ hai phân số

Toán Nhân[sửa]

Khi nhân hai phân số không bằng nhau lấy tử nhân tử tên mẩu nhân mẩu

Toán Chia[sửa]

Khi chia hai phân số không bằng nhau lấy phân số một nhân với phân số hai nghịch đảo