Thảo luận:Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Các loại số dùng trong toán Số học[sửa]

Với Hệ số thập phân của các con số 0 đến 9 . Số được xếp loại theo các loại số sau

Số Tự Nhiên[sửa]

Số Tự Nhiên là một tập hợp số của các con số từ 0 đến 9 . Số tự nhiên có Ký hiệu N và có thể biểu diển như sau

Số Chẳn[sửa]

Số Chẳn là một Số Tự Nhiên chia hết cho hai . Số chẳn có Ký hiệu 2N và có thể biểu diển như sau

Số Lẻ[sửa]

Số Lẻ là một Số Tự Nhiên không chia hết cho hai . Số lẻ có Ký hiệu 2N + 1 và có thể biểu diển như sau

Số Nguyên Tố[sửa]

Số Nguyên Tố là một Số Tự Nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Số lẻ có Ký hiệu P và có thể biểu diển như sau

Số Nguyên[sửa]

Số Nguyên là một Số Tự Nhiên của Số 0 , Số Nguyên Âm và Số Nguyên Dương

Số Nguyên Âm[sửa]

Số Nguyên Dương[sửa]

Số 0[sửa]

Phân Số[sửa]

Phân Số là một số có Tử số trên Mẩu số như sau

Thí dụ

Hổn Số[sửa]

Ký Hiệu

Có thể biểu diển dưới dạng phân số sau

Tỉ Lệ[sửa]

Số Ảo[sửa]

Ký hiệu


Dùng để biểu diển

Hay

Số Phức[sửa]

Xem thêm[sửa]