Thành viên:AmieKim/Sử nước Việt ở nơi ta đứng

  Tủ sách mở Wikibooks
  Sử nước Việt ở nơi ta đứng


  Tôi thiển nghĩ, lịch sử được tạo nên bởi những con người cụ thể, trong những hoàn cảnh, xã hội cụ thể. Vì vậy, nếu chỉ đọc lướt qua các sự kiện thì chỉ có thể biết được năm nào có chuyện gì xảy ra thôi, còn cái xã hội mà sự kiện ấy sản sinh ta hoàn toàn không biết. Do đó, quyển sách này cố gẳng thử trình bày sử nước Việt không chỉ qua các sự kiện mà còn qua các hiện vật (các bản đồ, hình ảnh nơi sự kiện xảy ra, các vật phẩm được sử dụng...) nhằm vẽ nên môt bức tranh tổng thể giúp người đọc hình dung được khung cảnh xã hội nước Việt khi xưa.

  Chúng tôi rất mong các bạn cùng đóng góp. Nếu bạn có một hình ảnh, thước phim về một khu di tích, vật phẩm nào đó, bạn hãy mạnh dạn thêm chúng vào quyển sách này. Nếu bạn thấy điểm nào sai hay chưa phù hợp trong sách, hãy tin vào chính mình và sửa chúng.

  Họ Hồng Bàng - Thưở lập quốc

  Tích trăm trứng, trầu cau, tích Phù Đổng Thiên Vương, bảnh chưng bánh dầy, quả dưa đỏ; 18 đời vua Hùng, nền văn hóa Phùng Nguyên; nền văn hóa Đông Sơn

  Nhà Thục - Thục phán An Dương Vương

  Tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, thành Cổ Loa, tích Trọng Thủy-Mỵ Châu, tể tướng Lữ Gia

  Tập tin:Nỏ liên châu.jpg

  Nhà Triệu

  Kinh đô ở Phiên Ngung (Quảng Châu), tể tướng Lữ Gia

  Tập tin:BacThuoc1.jpg

  Trưng Nữ Vương

  Trưng Trắc và Trưng Nhị đánh Tô Định, đóng đô ở Mê Linh (Phúc Yên)

  100px

  Bắc thuộc lần thứ II - Chống Hán hóa

  Mã Viện đánh Trưng Nữ Vương, cướp lại nước Việt; Triệu Thị Trinh và anh là Triệu Quốc Đạt nổi lên ở Cửu Chân, giặc Lâm Ấp

  Tập tin:BacThuocLanHai.jpg

  Nhà Tiền Lý

  Kinh đô Long Biên

  Tập tin:NhaTienLy
  Tập tin:BacThuocLanBa.jpg

  Nhà Ngô - Độc lập dân tộc

  Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng, đóng đô ở Cổ Loa

  Tập tin:TranBachDang.jpg  Not a book title page. Please remove {{alphabetical}} from this page.