Thành viên:Đức Anh/Xây dựng quy định/Giải thưởng và thành tựu

Tủ sách mở Wikibooks

Tác giả[sửa]

  • Cấp 1 : Tạo ra 01 cuốn sách : Tân binh
  • Cấp 2 : Tạo ra 04 cuốn sách : Người có chút kinh nghiệm
  • Cấp 3 : Tạo ra 09 cuốn sách : Biên tập viên kinh nghiệm
  • Cấp 4 : Tạo ra 16 cuốn sách : Biên tập viên kỳ cựu
  • Cấp 5 : Tạo ra 25 cuốn sách : Thành viên lão làng
  • Cấp 6 : Tạo ra 36 cuốn sách :
  • Cấp 7 : Tạo ra 49 cuốn sách :
  • Cấp 8 : Tạo ra 64 cuốn sách :
  • Cấp 9 : Tạo ra 81 cuốn sách :
  • Cấp 10: Tạo ra 100 cuốn sách: