Thành viên:Đức Anh/Tab 3

  Tủ sách mở Wikibooks

  Kế hoạch sắp tới[sửa]

  Thông qua tủ sách ngoại lai:

  • Đưa các nguyên văn các cuốn sách viết bởi tổ chức khác lên Wikibooks
  • Các tài liệu đó phải được phát hành dưới giấy phép sử dụng tự do
  • Đánh dấu, ký hiệu rõ ràng cuốn sách đó thuộc về tổ chức đó tại tên cuốn sách, để phân biệt các cuốn sách thuộc Wikibooks

  Viết về loạt sách giáo khoa trung học Việt Nam (lớp 6 - lớp 12):

  • Sách giáo khoa: sách dùng để giảng dạy và học những kiến thức đại trà.
  • Sách bài tập: sách cung cấp các bài tập bổ trợ cho sách giáo khoa.
  • Sách ôn thi cuối cấp: thiết kế để giảng dạy và học những kiến thức cho kỳ thi cuối cấp.


  Một số ý tưởng[sửa]

  Thực hiện một số cuốn sách kiểu như "hướng dẫn bước vào một thế giới nào đó".

  • Cuốn sách về thế giới của Doraemon
  • Cuốn sách khám phá thế giới Harry Potter
  • Bước vào vũ trụ Marvel