Thành viên:Đức Anh/Từ điển nói lái/B

Tủ sách mở Wikibooks
 • Ba bà tám: bám bà ta
 • Bà bảy bỏ lại bảy lọ
 • Ba buồn: buôn bà
 • Bà cán: bán cà
 • Bà cán bộ: bà cố bạn; cạ bán bồ; bộ cán bà
 • Ba chay: cha bay
 • Bà chảnh: bành chả
 • Ba chợ: bợ cha
 • Bã chưa chồng: bỗng chưa chà
 • Ba chung: bung cha
 • Ba chuồn: cha buồn; buôn trà
 • Ba ông giành: banh ông già
 • Ba chụp: bụp cha
 • Ba còn: con bà
 • Bà dạn: bạn già
 • Bà đán: bàn đá
 • Ba đánh: bánh đa; đá banh
 • Bà đấu: bầu đá
 • Bà đố: bồ đá
 • Ba đứng: bưng đá
 • Bà hai tám (328): ba ham tái; bám hai ta
 • Bà mắng: bằng má
 • Ba mắt: ma bắt
 • Ba mùa: bùa ma
 • Bà mua: bùa ma
 • Ba ngày sau: bao ngày xa
 • Ba nó nhắn: bắn nó nha
 • Ba say: bay xa
 • Bà tú còn zốt (dốt): bà tốt còn vú
 • Bà xúc cho đã: bà xã
 • Bạch hổ: bổ hạch
 • Bài cho anh: bành cho ai
 • Bài cho đậu: bầu cho đại
 • Bãi cỏ: bó cải
 • Bãi đùn: đãi bùn
 • Bái ông hiền: biến ông hài
 • Bái theo trang: bán theo trai
 • Bấm để nghe: bé để ngâm
 • Bám tốn: bốn tám
 • Bàn bái: bày bán