Thành viên:Đức Anh/Nháp 80

  Tủ sách mở Wikibooks
  STT Tên chủ đề sách Tiếng Việt có Tiếng Anh có Sách có thể khai thác
  1 Sách Địa lý 1 8 khoảng 500
  2 Lịch sử 18 120 khoảng 250
  3 Toán học 0 10 khoảng 250
  4 Sách trẻ em 10 87 khoảng 500
  5 Vật lý & Hóa học 0 80 khoảng 250
  6 Tin học 9 40 khoảng 750
  7 Nông nghiệp 4 36 khoảng 250
  8 Luật pháp 1 72 khoảng 500
  9 Tôn giáo 6 50 khoảng 125
  10 Món ăn 421 2.758 khoảng 10.000
  11 Số tay nấu ăn 0 ? khoảng 1.000