Bước tới nội dung

Thành viên:Đức Anh/Nháp 75

  Tủ sách mở Wikibooks
  Mục từ tiêu biểu


  Biến đổi khí hậu

  Biến đổi khí hậu, bao gồm cả ấm lên toàn cầu, trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Mặt trăng

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Nước cứng

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Cảnh quan Tây Nguyên

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Châu Nam Cực

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Mâu thuẫn biện chứng

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm  Chu trình sinh địa hóa

  Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm