Bước tới nội dung

Thành viên:Đức Anh/Nháp 75

Tủ sách mở Wikibooks
Mục từ tiêu biểu


Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu, bao gồm cả ấm lên toàn cầu, trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmNước cứng

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmCảnh quan Tây Nguyên

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmChâu Nam Cực

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmMâu thuẫn biện chứng

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêmChu trình sinh địa hóa

Tập tin:Viewmore.svg Xem thêm