Bước tới nội dung

Thành viên:Đức Anh/Nháp 50

Tủ sách mở Wikibooks
html {
  height: 100%;
}

body {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  min-height: 100%;
  background: #111;
}

.illo {
  cursor: move;
}