Thành viên:Đức Anh/Nháp 5

  Tủ sách mở Wikibooks

  Các giai đoạn để viết một cuốn sách Wikibooks

  Giai đoạn 1: Lên ý tưởng[sửa]

  • Công đoạn 1: Xuất hiện một ý tưởng trong đầu
  • Công đoạn 2: Xem xét ý tưởng đó thì cơ bản triển khai nội dung gì: các chương, các phần, mục lục,...
  • Công đoạn 3: Xem xét tính khả thi, có vừa với sức mình, có nằm trong tầm hiểu biết, có sẵn nguồn để tham khảo
  • Công đoạn 4: Nếu xem xét thấy có khả thi thì sang giai đoạn 2, nếu chưa quay lại công đoạn 1 để đưa ý tưởng mới

  Giai đoạn 2: Nghiên cứu[sửa]

  • Công đoạn 1: Nghiên cứu xem sách sẽ viết những nội dung gì và sau đó đặt tên cho sách.
  • Công đoạn 2: Nghiên cứu sắp xếp mục lục của sách cho hợp lý và logic nhất.
  • Công đoạn 3: Nghiên cứu cách trình bày, cách trang trí sách.
  • Công đoạn 4: Nghiên cứu dung lượng cuốn sách, xem lượng nội dung mình cho vào lớn cỡ nào.
  • Công đoạn 5: Nghiên cứu thời gian dự định hoàn thành và phân chia thời gian biểu viết sách hợp lý.
  • Công đoạn 6: Chào mời tham gia, lấy ý kiến từ nhiều thành viên có kinh nghiệm khác.

  Giai đoạn 3: Bắt đầu viết sách[sửa]

  • Công đoạn 1: Tạo ra các trang theo mục lục đã đề ra.
  • Công đoạn 2: Viết trang giới thiệu sách, thường gồm 4 nội dung cơ bản:
   • Nội dung 1: Tiêu đề cuốn sách và khẩu hiệu (slogan)
   • Nội dung 2: Lời mở đầu, nói và kể lể về cuốn sách
   • Nội dung 3: Mục lục cuốn sách (mục lục đơn giản hoặc mục lục chi tiết)
   • Nội dung 4: Tác giả biên soạn
  • Công đoạn 3: Viết phần nội dung sách, với mỗi nội dung viết theo trình tự:
   • Trình tự 1: Viết tiêu đề
   • Trình tự 2: Viết nội dung văn bản thô (tức là văn bản chưa được hay)
   • Trình tự 3: Chỉnh sửa nội dung văn bản thô thành văn bản hoàn chỉnh (tức là văn bản đã được trau chuốt)
   • Trình tự 4: Tìm kiểm ảnh. Để cuốn sách phong phú cần có ảnh.
   • Trình tự 5: Soát nội dung, soát lỗi.
  • Công đoạn 4: Kiểm tra lại sách. Tức là kiểm tra lại toàn bộ mọi trang, mỗi trang kiểm tra theo trình tự:
   • Trình tự 1: Kiểm tra lỗi chính tả
   • Trình tự 2: Kiểm tra lỗi hành văn
   • Trình tự 3: Kiểm tra lỗi nội dung
   • Trình tự 4: Kiểm tra lỗi khác nếu có
   • Trình tự 5: Mời thành viên khác thẩm định nếu được

  Giai đoạn 4: Phát hành sách chính thức[sửa]

  Các nội dung bạn có thể làm:

  • Nếu cảm thấy sách mình tốt có thể đề cử chọn lọc.
  • Tạo một bản in hoàn chỉnh cho sách

  Giai đoạn 5: Tu sửa[sửa]

  Việc sửa là một chuyện diễn ra thường ngày, bất kỳ khi nào sách gặp lỗi. Nhưng cuốn sách cũng phải được tự động đổi mới hoặc cập nhật theo chu kỳ dù chưa đén mức gặp lỗi. Sau khi hoàn thành, hãy lên kế hoạch tu sửa sách theo chu kỳ:

  • Đối với sách có tổng dung lượng siêu nhỏ, dưới 20.000 byte, nên tu sửa thường xuyên.
  • Đối với sách có tổng dung lượng nhỏ, từ 20.000 - 50.000 byte, nên tu sửa theo chu kỳ ít nhất 1 tháng/lần.
  • Đối với sách có dung lượng trung bình nhỏ, từ 50.000 - 100.000 byte, nên tu sửa theo chu kỳ ít nhất 2 tháng/lần.
  • Đối với sách có dung lượng trung bình lớn, từ 100.000 - 200.000 byte, nên tu sửa theo chu kỳ ít nhất 3 tháng/lần.
  • Đối với sách có dung lượng lớn, từ 200.000 - 500.000 byte, nên chia sách ra làm 2 phần, mỗi phần 3 tháng tu sửa một lần
  • Đối với sách có dung lượng rất lớn, từ 500.000 - 1.000.000 byte, nên chia sách ra làm 4 phần, mỗi phần 3 tháng tu sửa một lần
  • Đối với sách có dung lượng khổng lồ, trên 1.000.000 byte, nên chia sách ra làm 8 phần, mỗi phần 3 tháng tu sửa một lần.