Thành viên:Đức Anh/Nháp 48

  Tủ sách mở Wikibooks
  Thông tin nhanh
  Ví dụ.jpg
  Tổng quan
  Địa lý
  Diện tích:km2
  Xã hội
  Dân số:người
  Mật độ:người/km2
  Kinh tế
  GDP
  (2023)
  USD (danh nghĩa)
  USD (PPP)
  Bình quân
  (2023)
  USD (danh nghĩa)
  USD (PPP)
  Tiền tệ:
  Mã quốc tế: