Thành viên:Đức Anh/Nháp 47

  Tủ sách mở Wikibooks
  Thông tin nhanh
  Quốc kỳ Nháp 47
  Quốc kỳ
  Quốc huy Nháp 47
  Quốc huy
  Hanoi Temple of Literature.jpg
  Tổng quan
  Thủ đô:Hà Nội
  Thành phố lớn nhất:Thành phố
  Hồ Chí Minh
  Phân chia:63 tỉnh thành
  (5 thành phố, 58 tỉnh)
  Địa lý
  Khu vực:Đông Nam Á
  Khí hậu:Nhiệt đới
  Diện tích:331.212 km2
  Xã hội
  Dân số:98 triệu người
  Mật độ:290 người/km2
  Dân tộc:54 dân tộc.
  (Người Kinh chiếm 85%)
  Tôn giáo lớn:Phật giáo
  Công giáo
  Tin Lành
  Cao Đài
  Hòa Hảo
  Kinh tế
  Nhóm nước:Đang phát triển
  GDP
  (2020)
  340 tỷ USD (danh nghĩa)
  1047 tỷ USD (PPP)
  Bình quân
  (2020)
  3.500 USD (danh nghĩa)
  10.750 USD (PPP)
  Tiền tệ:Đồng (₫)
  Mã quốc tế: VND