Thành viên:Đức Anh/Nháp 26

    Tủ sách mở Wikibooks
    Zines-fromlondonsymp07.jpg
    “Zine” là một tư liệu xuất bản độc lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp chí mà bạn tự làm!