Thành viên:Đức Anh/Nháp 12

  Tủ sách mở Wikibooks

  Biểu quyết[sửa]

  • Biểu quyết xóa (trang/sách/tập tin)
  • Biểu quyết phục hồi (trang/sách/tập tin)
  • Biểu quyết chọn nhân sự (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
  • Biểu quyết bất tín nhiệm (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
  • Biểu quyết đề cử nội dung chọn lọc (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)
  • Biểu quyết rút nội dung chọn lọc (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)
  • Biểu quyết về quy định

  Bình chọn[sửa]

  • Bình chọn chất lượng sách (A/B/C)
  • Bình chọn cuốn sách xuất sắc (Tháng/Năm)
  • Bình chọn biên tập viên xuất sắc (Tháng/Năm)

  Các phòng[sửa]

  • Phòng thảo luận
   • Thảo luận chung: dự án, hoạt động, thay đổi logo, thăm dò biểu quyết,...
   • Đề xuất
  • Phòng trợ giúp
   • Hỏi các vấn đề liên quan tới sửa Wikibooks:
  • Phòng hỏi đáp
   • Hỏi về vấn đề liên quan tới đọc Wikibooks
  • Phòng thông báo
   • Thông báo chung: Biểu quyết đang diễn ra, ...
   • Thông báo của Meta
  • Phòng của bảo quản viên
  • Phòng giải quyết mâu thuẫn
  • Phòng kiểm định
  • Phòng cấp quyền
  • Phòng lưu trữ

  Nguyên tắc lưu trữ tại phòng lưu trữ[sửa]

  Nguyên tắc 100:

  • Áp dụng mỗi khi trang vượt quá 100 đề mục.
  • Tạo một trang lưu trữ và dán nhãn gồm:
   • Thời điểm lưu trữ
   • Khoảng thời gian được lưu trữ
   • Tên trang được lưu trữ
   • Người lưu trữ
  • Chỉ lưu trữ các đề mục được cho là đã kết thúc hoặc không còn thảo luận một thời gian dài

  Nguyên tắc 1 năm:

  • Áp dụng mỗi trang khi vượt quá 1 năm nhưng chưa có đến 100 đề mục.
  • Tạo một trang lưu trữ và dán nhãn gồm:
   • Thời điểm lưu trữ
   • Năm được lưu trữ
   • Tên trang được lưu trữ
   • Số đề mục được lưu trữ
   • Người lưu trữ
  • Chỉ lưu trữ các đề mục được mở trong năm được lưu trữ và đã kết thúc hoặc không còn thảo luận trong năm lưu trữ.

  Hai phòng biểu quyết[sửa]

  Phòng biểu quyết dự án[sửa]

  • Biểu quyết nhân sự: (Tín nhiệm/Bất tín nhiệm) (ĐPV/BQV/HCV/KĐV)
  • Biểu quyết quy định

  Phòng biểu quyết nội dung[sửa]

  • Biểu quyết nội dung: (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn) (Gắn sao/Rút sao)
  • Biểu quyết (Xóa/Phục hồi) (Sách/Sách trẻ em/Công thức nấu ăn)