Thành viên:Đức Anh/Nháp 11

Tủ sách mở Wikibooks

Bình chọn chất lượng sách[sửa]

Tiêu chí[sửa]

Thang điểm:

 • Sách chất lượng A: là sách có chất lượng tuyệt vời, được đánh giá là có tiềm năng để trở thành sách chọn lọc. Một cuốn sách loại A là 9 điểm.
 • Sách chất lượng B: là sách có chất lượng khá cao, nhưng chưa tuyệt vời đến mức có thể trở thành sách chọn lọc. Một cuốn sách loại B là 6 điểm.
 • Sách chất lượng C: là sách có chất lượng đã đạt tiêu chuẩn, nhưng chất lượng chưa được gọi là cao. Một cuốn sách loại C là 3 điểm.
 • Sách chất lượng O: là sách có chất lượng chưa đạt tiêu chuẩn. Một cuốn sách loại O là 0 điểm.

Ví dụ một cuộc bình chọn[sửa]

Tôi xin mở một cuộc bình chọn sách Cẩm nang biên soạn các dự án, mời các bạn bình chọn. Ví dụ, 23:59, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 1. Chất lượng A. Ví dụ, 00:00, ngày 1 tháng 1 năm 2021
 2. Chất lượng B. Ví dụ 2, 00:01, ngày 1 tháng 1 năm 2021
 3. Chất lượng B. Ví dụ 3, 00:02, ngày 2 tháng 1 năm 2021
 4. Chất lượng B. Ví dụ 4, 00:03, ngày 2 tháng 1 năm 2021
 5. Chất lượng C. Ví dụ 5, 00:04, ngày 3 tháng 1 năm 2021
 6. Chất lượng A. Ví dụ 6, 00:05, ngày 3 tháng 1 năm 2021
 7. Chất lượng A. Ví dụ 7, 00:06, ngày 4 tháng 1 năm 2021
 8. Chất lượng B. Thí dụA, 00:07, ngày 5 tháng 1 năm 2021
 9. Chất lượng A. Thành viên, 00:08, ngày 5 tháng 1 năm 2021
Chất lượng O. Ví dụ 8, 00:15, ngày 6 tháng 1 năm 2021
Thành viên chưa đủ điều kiện bình chọn. Đức Anh (thảo luận) 00:10, ngày 6 tháng 1 năm 2021
 1. Chất lượng B. Thí dụB, 00:09, ngày 7 tháng 1 năm 2021

Kết quả: Sách đạt điểm trung bình là 6,9 điểm - đạt chất lượng B


Tôi xin mở một cuộc bình chọn sách Hướng dẫn nấu ăn chuyên nghiệp, mời các bạn bình chọn. Ví dụ, 13:26 ngày 3 tháng 1 năm 2021

 1. Chất lượng C. Ví dụ, 00:00, ngày 4 tháng 1 năm 2021
 2. Chất lượng B. Ví dụ 2, 00:01, ngày 5 tháng 1 năm 2021
 3. Chất lượng C. Ví dụ 3, 10:02, ngày 6 tháng 1 năm 2021
 4. Chất lượng O. Ví dụ 4, 21:03, ngày 8 tháng 1 năm 2021
 5. Chất lượng C. Ví dụ 5, 14:54, ngày 11 tháng 1 năm 2021
 6. Chất lượng B. Ví dụ 6, 00:05, ngày 11 tháng 1 năm 2021
 7. Chất lượng A. Ví dụ 7, 00:06, ngày 14 tháng 1 năm 2021
 8. Chất lượng B. Thí dụA, 00:07, ngày 15 tháng 1 năm 2021
 9. Chất lượng O. Thành viên, 20:08, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Kết quả: Sách đạt điểm trung bình là 4 điểm - đạt chất lượng C

Công việc nào đi đâu, đến đâu giải quyết?[sửa]

 • Báo cáo thành viên hoặc IP đang phá hoại - Đến Phòng chờ Bảo quản viên
 • Muốn thông báo, cập nhật các tin tức mới về nhân sự, về tổ chức - Đến Phòng thông báo
 • Muốn xóa trang nhưng không có công cụ - Đến Phòng chờ Bảo quản viên
 • Muốn giải quyết bất đồng khi biên tập - Đến Phòng giải quyết mâu thuẫn
 • Muốn được cấp quyền tuần tra viên - Đến Phòng cấp quyền
 • Muốn được cấp quyền điều phối viên - Mở Biểu quyết
 • Muốn hỏi xem sách nào viết về Lịch sử - Đến Phòng hỏi đáp
 • Muốn biết cách soạn thảo - Đến Phòng trợ giúp
 • Muốn hỏi Wikibooks có phải dự án của Facebook không - Đến Phòng hỏi đáp
 • Muốn kiểm định một thành viên - Đến Phòng kiểm định
 • Muốn gỡ quyền người lùi sửa - Đến Phòng cấp quyền
 • Muốn bất tín nhiệm bảo quản viên - Mở Biểu quyết
 • Muốn thông báo đang có biểu quyết chọn nhân sự - Đến Phòng thông báo
 • Muốn đề xuất thay đổi logo Wikibooks - Đến Phòng thảo luận
 • Muốn di chuyển trang Trung quốc thành Trung Quốc nhưng bị khóa di chuyển - Nên đến Yêu cầu di chuyển trang, cũng có thể đến Phòng chờ Bảo quản viên