Thành viên:Đức Anh/Chương trình cải tổ Wikibooks

  Tủ sách mở Wikibooks

  CHƯƠNG TRÌNH CẢI TỔ

  Chương trình 1: Cải tổ Tủ sách Wikibooks[sửa]

  • Thiết kế lại giao diện Chủ đề:Tủ sách
  • Tái cấu trúc lại Tủ sách Wikibooks (Lĩnh vực)
  • Thiết kế lại giao diện các Root Subject và Subject Page.
  • Không chỉ có sách theo lĩnh vực, mà còn có sách theo địa lý, sách theo trình độ chuyên môn,...

  Chương trình 2: Cải tổ Tủ sách Trẻ em[sửa]

  • Thiết kế lại giao diện Chủ đề:Trẻ em
  • Tái cấu trúc lại Tủ sách Trẻ em (Lĩnh vực Trẻ em)
  • Thiết kế lại giao diện các trang con
  • Ngoài sắp xếp theo chủ đề, còn có sách theo nhu cầu, sách theo độ tuổi, sách theo trình độ,...

  Chương trình 3: Cải tổ về Cộng đồng Wikibooks[sửa]

  • Cộng đồng Wikibooks bao gồm những thành viên tham gia đóng góp Wikibooks
  • Cần thiết phải xây dựng các trang Cộng đồng
  • Xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, một Cộng đồng vui vẻ tham gia đóng góp

  Chương trình 4: Thúc đẩy viết sách hướng dẫn trò chơi điện tử[sửa]

  Chương trình 5: Cải tổ về khu vực Ẩm thực[sửa]

  • Tiến hành cải tổ lại khu vực nấu ăn: phân chia thành Công thức, Nguyên liệu, Vật liệu
  • Tiến hành mở rộng khu vực khám phá các món ăn, không chỉ ở không gian Nấu ăn, mà còn có thể lấn sang không gian khác

  Chương trình 6: Thang giám định[sửa]